“Στοιχεία εισαγωγών 2021”

Παραθέτουμε στοιχεία για τις εισαγωγές κρέατος την περίοδο 2021

Screenshot_1 Screenshot_2 Screenshot_3