Νέα – Ειδήσεις

test

Η σύνθεση του νέου Δ.Σ. είναι η ακόλουθη.

Πρόεδρος  Αργυρίου Γεώργιος,

Αντιπρόεδρος  Πιρπιρής Χρήστος,

Γραμματέας  Πανταζής Χαράλαμπος,

Ταμίας  Αναγνωστάκος Γεώργιος,

Μέλος Βαμβούρης Κωνσταντίνος.