“Στοιχεία εισαγωγών 2015-2016”

Παραθέτουμε στοιχεία για τις εισαγωγές κρέατος την περίοδο 2015 – 2016

Πίνακας 1.2... Πίνακας 3.4.5.. Πίνακας 6.7.8.