Επικοινωνία

Μαρίνου Αντύπα 72, 141 21 Νέο Ηράκλειο  Αττικής

ΤΗΛ: 210 3218907

ΦΑΞ: 210 3247270

e-mail: info@peeak.gr

Αποστολή εγγράφων: Λεωφ. Βουλιαγμένης 4, 16777 Ελληνικό