“Στοιχεία εισαγωγών 2014-2015”

Παραθέτουμε στοιχεία για τις εισαγωγές κρέατος την περίοδο 2014 – 2015

IMP BOV FRESH CHILLED

 

IMP BOV FROZEN

 

IMP PORC

 

IMP POULTRY